Diskuzní fórum - ČLENSKÉ schůze

pozvánky a zápisy na členské schůze

Přidat příspěvek
Zápis z členské schůze Osady na hrázi, z.s Den konání : 14.9.2019 Přítomno : 16 členů Nepřítomno : 11 členů Program : 1.Hospodaření spolku k 31.8.2019 2.Volba výboru 3. Plán oprav na rok 2020 4. Informace a diskuze • Seznámení s jednáním na povodí Ohře • Úklid sociálního zařízení Průběh členské schůze : Členskou schůzi zahájil ve 14.00 hodin předseda spolku Otto Pelikán. Při zahájení členské schůze bylo sečteno, že je přítomno 16 členů, schůze proto byla usnášeníschopná. 1.bod programu – hospodaření spolku Stav účtu k 31.8.2019 : 132 070,60 Kč Příjmy ( příspěvky) od 1.1.2019 do 31.8.2019 : 186 398,95 Kč Výdaje od 1.1.2019 do 31.8.2019 : 207598,92 Kč Příspěvky ze sprchového automatu k 31.8.2019 : 6 500,-- Kč 2.bod programu – volba výboru • Pelikán Otto ( hlasování 16 pro, 0 proti) • Beran Petr ( hlasování 16 pro, 0 proti) • Gresinger Jan ( hasování 16 pro, 0 proti) • Úlovcová Lenka ( hlasování 16 pro, 0 proti) Jednohlasně byl odsouhlasen na další volební období výbor Osady na hrázi, z.s 3.bod programu – plán oprav • Vymalování sociálního zařízení (hlasování 16 pro, 0 proti) • Dodání + montáž samozhasínání světel na sociálním zařízení (hlasování 16 pro, 0 proti). Na vysvětlenou nepřítomným členům uvádíme, že se často stává, že se na sociálním zařízení svítí celou noc a někdy i přes celý týden. • Odvětrání koupelny z důvodu tvoření plísní (hlasování 16 pro, 0 proti) • Natření vjezdové brány ( hlasování 16 pro, 0 proti) Dalším návrhem do plánu oprav bylo namontování samozavírání (BRANO) do dveří na sociálním zařízení. Opět se často stává, že sociální zařízení zůstává otevřené a cizí lidé jej využívají. Vzhledem k tomu, že zatím je jen jedna cenová nabídka na 17 650,-- Kč, což se přítomných členům zdálo hodně, tato oprava bude dodatečně odsouhlasena, až po vypracování dalších cenových nabídek. Pokud bude mít někdo ze členů zájem výše uvedené opravy uskutečnit, obraťte se s cenovou nabídkou na členy výboru, popř. na hospodářku spolku do konce listopadu 2019. Poté budeme muset oslovit firmy v okolí a požádat o vypracování jejich cenových nabídek. Veškeré cenové nabídky budou k odsouhlasení zveřejněny na stránkách osady. 4.bod programu • jednání na povodí Ohře Předseda spolu Otta Pelikán seznámil přítomné s jednáním na povodí Ohře. Nájemní smlouva byla ukončena k 31.1.2019. Pozemky, které jsme měli v pronájmu, byly k 1.8.2019 předány. Návrh, abychom znovu zkusili poslat žádost o oplocení pozemku byl odsouhlasený všemi přítomnými členy na schůzi. • úklid sociálního zařízení úklid sociálního zařízení byl k 31.8.2019ukončen pokud někdo ze členů bude mít zájem o úklid, ozvěte se výboru osady, popř. hospodářce spolku • členský příspěvek byl dán návrh, aby členský příspěvek ve výši 400,-- Kč měsíčně/1 objekt byl ponechán hlasování 16 pro, 0 proti 5. bod programu – diskuze Byl vznesen návrh, aby členové osady upozornili a seznámili své hosty s chodem osady. (kuchání ryb, otevírání vrat, používání a úklid sociálního zařízení apod.) Schůze byla ukončena ve 14.45 hodin. Vikletice 14.9.2019 Zapsala : Jarmila Beranová Janovcová Zápis ověřil : předseda osady : Otto Pelikán místopředseda osady : Petr Beran členka výboru osady : Lenka Úlovcová
Beranová Jarmila   24.09.2019 19:46