Diskuzní fórum - DISKUZE

diskuze

Přidat příspěvek
Pozvánka na členskou schůzi Výbor Osady na hrázi, z.s. se sídlem Vikletice 66, tímto svolává členskou schůzi, která se bude konat dne 14.9.2019 od 14.hodin v areálu Osady na hrázi. Program : 1.Hospodaření spolku k 31.8.2019 2.Volba výboru 3. Plán oprav na rok 2020 4. Informace a diskuze • Seznámení s jednáním na povodí Ohře • Úklid sociálního zařízení (p. Uher s úklidem k 30.9.2019 končí) Ve Vikleticích dne 18.8.2019 Otto Pelikán předseda spolku Osady na hrázi,z.s.
Beranová Jarmila   18.08.2019 20:26
Dobrý den, i když je po odsouhlasení ukončení smlouvy ve věci pronájmu pozemku, se kterým souhlasím, nedá mi se nezeptat, jestli budou výpovědi známe vyhlídky k údržbě zmiňovaného pozemku. V úvahu se nabízejí 3 možnosti: -sekání a údržbu si zabezpečí Povodí Ohře -na sekání se finančně budeme také podílet, jelikož pro pohyb ho budeme nezbytně užívat -sekání bude výhradně na nás Zajímá mě to z důvodu, že pozemek využíváme často jak ke vstupu k přehradě, ve volném pohybu a v neposlední řadě - děti. Určitě uvítáme, pokud by se dotaz prezentoval u podané výpovědi, protože jsem rozhodně za, aby byl pozemek i nadále udržován sekáním, ale o tom nakonec rozhodnou všichni členové Osady na Hrázi. Myslím, že nemusím uvádět, co by neudržovaná louka nabízela. Radana Wagnerová, chatka 6 25.01.2019 17:44 Věc: Souhlas se zrušením smlouvy s Povodím Ohře, týkající se pronájmu louky. Dobrý den, připojuji se tímto písemným sdělením k většině členů Osady na hrázi, kteří již vyjádřili svůj souhlas se zrušením smlouvy s Povodím Ohře, ve věci pronájmu louky. Doufám, že nás nově plánované záměry s využitím louky podnikem Povodí Ohře, či event. jiným majitelem, nebudou často ohrožovat pořádanými společenskými akcemi s nadměrnou hlučností a také věřím, že členové Osady Na hrázi a jejich návštěvníci nebudou omezováni v možnosti přímé chůze po již nepronajatém pozemku - louce, k vodě za účelem koupání a rybolovu, ponechání prutů či loďky na panelech u vody apod.... Neb i zde stále platí neomezený volný pohyb chůze apod... Ráda bych s vámi i nadále chtěla najít klid a pohodu včetně mých dětí a rodiny. Závěrem všem hodně a hodně zdraví, ať Vás to na Nechranicích i v budoucnu stále baví.... Nataša Kovářová Nataša Kovářová 21.01.2019 18:35 Dobry den.Take souhlasime s ukoncenim smlouvy s Povodim Ohre Sokolovi 21.1.2019 Pavel a Sona sokolovi 21.01.2019 16:34 Dobrý den.Souhlasíme s ukončením smlouvy s Povodím Ohře. Janeček - Profi montage s.r.o. 21.01.2019 08:21 Dobrý den. Souhlasíme s ukončením smlouvy s Povodím Ohře Světlana kozová 21.01.2019 07:10 Dobrý den. Také souhlasím s ukončením smlouvy s Povodím Ohře. Milan Miko 20.01.2019 19:52 Souhlasíme s ukončením smlouvy s Povodím Ohře. Pilzovi 20.01.2019 19:36 Také souhlasím s ukončením smlouvy s Povodím Ohře Miroslav Litto 19.01.2019 12:21 souhlasím s ukončením smlouvy s povodím Ohře uchnar lubomír 18.01.2019 15:34 Také souhlasime s ukončením smlouvy. Ladizinska 17.01.2019 11:35 Souhlasime s ukončenim nájemní smlouvy s Povodí Ohře Blechovi 15.01.2019 20:43 Souhlasíme s ukončením smlouvy s Povodím Ohře. Úlovcovi 14.01.2019 17:57 Též souhlasíme s ukončením smlouvy Jiřina Steklá a Milan Matějka 14.01.2019 17:48 Přikláníme se k Vašemu názoru. Nebudeme zbytečně vyhazovat peníze. Nějak bylo, nějak bude. Radek Hlavatý 13.01.2019 09:34 Dobrý den, jsme s manželem pro vypovězení smlouvy o pronájmu pozemků od Povodí Ohře. manželé Beranovi Beranová Jarmila 11.01.2019 16:05 Po zvažení plusů a mínusů ze strany nabídky Povodí Ohře shledáváme, že to má pro nás spíše negativa – nemůžeme si udělat plot, musíme se starat o sekání trávy a stojí nás to peníze a za 2 roky stejně smlouvu neprodlouží. Připojujeme se tedy k názoru p. Otty Pelikána a souhlasíme s předčasným ukončením smlouvy. Novákovi, chatka č.5. Petr Novák, Mgr. Martina Nováková 11.01.2019 15:23 Nesouhlasím s budoucím pronájmem pozemků a jsem pro jeho předčasné ukončení z naší strany. Několikrát jsem osobně vedl jednání ohledně tohoto pronájmu přímo na Povodí Ohře v Chomutově a z tohoto jednání jsem přesvědčený a vím, že pronájem těchto pozemků nám bude umožněn maximálně do konce roku 2020. Tento datum také po té uvedlo Povodí Ohře jako maximálně dlouhý pronájem písemně ve své zprávě, kterou nám zaslali. Na pozemku mají záměr vybudovat zázemí rekreační zony. V současné době však ještě nemají žádnou vypracovanou koncepci na které teprve pracují a která po té půjde ke schválení. Na tom nic nezmění ani osobní návštěva jednoho z našich členů /členek/ spolku na Povodí Ohře v Chomutově, kde projevil svůj nesouhlas.Dle mého názoru jen z časových důvodů se tento pronájem snaží prodloužit. Z tohoto hlediska by bylo akceptování jejich návrhu z naší strany pouze vyhazování nemalých finančních prostřeků. Pronájem cca. 18000 Kč. a údržba areálu 20000,-Kč ročně. NESOUHLASÍM. Otto Pelikán Otto Pelikán 10.01.2019 18:38 připojuji se k Radkovi Hlavatému a plně s ním souhlasím. Ivana Vorlová 10.10.2018 18:43 Rád bych Vás také upozornil, že v zápise nejsou zaneseny údaje, které byly oznámeny členům na schůzi, prosím o doplnění a to především v bodu 5. kontrola účetní evidence a odůvodnění, které nebylo zaneseno do zápisu ze dne 8.9.2018 a to především, že kontrolu účetní evidence u P. Beranové prováděla Ivana Vorlová s Panem Novákem v roce 2017 po schůzi, kde bylo zjištěno, že jako spolek Osada Na Hrázi, z.s. nejsme zaregistrovaní na FÚ Chomutově pod který spadáme do dnešního dne. Dále bylo zjištěno, že P. Beranová nevede peněžní deník i přesto, že se svým manželem místopředsedou spolku bez kontrolního orgánu vybírá hotovost ze sprchového automatu, který nemá počítadlo a to několikrát za sezónu. Skutečný příjem ze sprchového automatu se tímto stává nekontrolovatelným. Dále bylo řečeno, že byla ústní žádost P. Nováka a P. Vorlovou o zjednání nápravy v účetní evidenci v loňském roce, zvláště vůči státním institucím, která do letošního roku nebyla zjednána. Odezva byla vulgární slovní napadání místopředsedou Beranem na P. Vorlovou i před valným shromážděním. Dále byla informace pro členy spolku i ta, že z účtu Osady Na Hrázi, z.s. odchází peníze, které podléhají daním a nedaní se. Odpověď z roku 2017 při kontrole P. Beranové, která vede účetní evidenci, že danit nic nebude a nevidí důvod, proč by měla. Také bylo řečeno, že si vytvořila nepravdivé účetní uzávěrky zpětně za několik let s jednou členkou spolku a zanesla je na Krajský soud, které podepsali jen 3 členové, nikoliv 4 členové výboru jak je uvedeno na Krajském soudě v Ústí nad Labem. Bylo řečeno i upozornění jaké následky spolek ponese, pokud P. Beranová svůj způsob hospodaření nezmění a nezjedná nápravu vůči státním institucím. Žádám, aby toto shora uvedené odůvodnění bylo zaneseno do zápisu, jak bylo řečeno a vyjmuto, co řečeno nebylo. S pozdravem Radek Hlavatý 10.10.2018 18:35 Dobrý den, z důvodu nemoci jsem se nemohla zúčastnit včerejší schůze spolku. Na stránky Osady jsem ještě nikdy nic nenapsala, dnes jsem, bohužel, nucena to udělat. Dozvěděla jsem se, že paní Vorlová použila včera mé jméno v souvislosti s nějakou stížností na paní Beranovou. S paní Vorlovou jsem mluvila pouze jednou, nedávno, když jsme jí šli s manželem vrátit listiny, které nám poslala k podpisu. Nelíbil se nám ani jejich obsah, ani způsob, jakým byl podpis z lidí mámen. Mluvily jsme spolu asi 10 minut o situaci v naší Osadě. Rozhodně jsem neřekla nic proti paní Beranové. Jednak proto, že je to slušná paní, která dělá práci za nás za všechny a nejen že se jí za to nedostává žádného vděku, naopak, neustále čelí nesmyslným obviněním a urážkám. Za druhé je to moje kamarádka, mám ji ráda a vážím si jí. Byla bych velmi ráda, kdyby pro příště mým jménem nikdo nemluvil ani na schůzi, ani nikde jinde. Děkuji Eva Jirásková Eva Jirásková 09.09.2018 11:22 Dobrý den. Omlouvám se za nepřítomnost na schůzi spolku, jsem v práci. Děkuji Milan Miko Milan Miko 06.09.2018 11:30 Dobrý den, vzhledem k tomu, že máme již 3 měsíce zaplacenou zahraniční rodinnou dovolenou, tak se nebudeme moci zúčastit členské schůze osady dne 8.9.2018, ale udělíme zástupci plnou moc v zastupování. Omlouváme se a děkujeme za pochopení. Petr Novák, Mgr. Martina Nováková 31.08.2018 15:29 Dobrý den, žádáme Vás o doplnění dalších důležitých bodů k programu schůze, která se bude konat dne 8.9.2018. Opětovné projednání právní pomoci schválené již na schůzi dne 16.09.2018, nelze akceptovat rozhodnutí výboru osady, který změnil rozhodnutí členské schůze, neboť valné shromáždění je nejvyšší orgán spolku Osady Na hrázi Odborná kontrola účetní evidence spolku Osady Na hrázi, z.s, nezávislým akreditovaným subjektem. Návrh na zřízení kontrolního orgánu spolku z řad členů spolku. Návrh na úpravu stanov spolku. Žádost o dodatečné zanesení jmenovitě jednotlivých členů spolku Osady Na hrázi, z.s do Katastru nemovitostí Předem Vám děkujeme za doplnění bodů. S pozdravem Jana Gajdáč Ivana Vorlová Radek Hlavatý Petr Novák Jana Gajdáč 28.08.2018 10:24 Pozvánka na členskou schůzi Výbor Osady na hrázi, z.s. se sídlem Vikletice 66, tímto svolává členskou schůzi, která se bude konat dne 8.9.2018 od 14.hodin v areálu Osady na hrázi. Program : 1.Hospodaření spolku k 31.8.2018 2. Informace o proběhlých opravách, rekonstrukcích apod. 3. Plán oprav na rok 2019 - natření vstupní brány do objektu - výměna záchodových mís na dámských a pánských WC - natření sociálního zařízení + odstín barvy 4. Smlouva s Povodím Ohře o pronájmu pozemku končí 30.12.2019. - s předstihem projednat, zda-li se smlouva bude dál prodlužovat či nikoliv a za jakých podmínek - seznámení s jednáním na Povodí Ohře 5. Diskuze a návrhy členů Ve Vikleticích dne 5.8.2018 Otto Pelikán předseda spolku Osady na hrázi,z.s. Beranová Jarmila 05.08.2018 15:56 Dobrý den pane Nováku, Vám vůbec nerozumíme, co vlastně na výboru chcete. Vaše chata je Váš majetek a jestli ji pronajímáte , jestli platíte daně a poplatky je jen Váš problém. Ve stanovách je nyní uvedeno, že majitelé a osoby, které jsou v pronájmu mají stejná práva a povinnosti. Tak co chcete pořád měnit? Chcete právníka proto, aby všem ostatním to řekl na schůzi ? Minimálně 80% členů je pro, aby mohli pronajímat a aby mohli dále používat sociální zařízení. Možná že jsme to pochopili jinak a chcete být proti pronajímání ? Na to si opět musíte sehnat 3/4 členů spolku a potom můžete měnit stanovy, jak chcete. Beranová Jarmila,Beran Petr 28.06.2018 20:03 Dobrý den, na členské schůzi se odsouhlasilo, že paní Němečková (TJ Klínovec) se zeptá na právníka a zjistí cenovou relaci jeho služeb., poté nám cenovou relaci zašle a my necháme odsouhlasit všemi členy spolku.Cca před měsícem se p. Němečková ozvala, jestli máme ještě zájem o právnické služby. Výbor osady navrhl, že tyto služby již nepotřebujeme a nikdo se neozval, že by je požadoval. Vás paní Vorlová nikdo nepověřil tím, aby jste právníka sehnala a jednala s ním, jak vy říkáte ve svém zastoupení. Kdo tyto právnické služby zaplatí ? Dáváte členům podepsat dokumenty od právníka a ani je neupozorníte o co vlastně jde. Takže zřejmě, kdo od Vás dokumenty přebere, bude se podílet i na zaplacení těchto služeb. Pokud víme, právníka chcete pouze 3 členové osady, nikdo jiný se zatím neozval. Beranová Jarmila,Beran Petr 28.06.2018 19:54 Pane Úlovče, já proti výboru nic nemám, nebo jste někde z mé reakce vyčetl že ano ? Já pouze navrhuji změny stanov, je to mé právo. To co jste uvedl v těch závorkách je trochu málo, co dělá výbor :-). Pokud se výboru zdají připomínky, stížnosti, přání jakokoliv nesmyslné, musí se jím výbor bohužel zabývat, ale já je nezatěžuji nesmysly. Ani já ani Vy o tom 100% nerozhodujeme. Je to vše tak jednoduché, stačí přijít na schůzi a zvednout ruku proti a já budu zticha. Dále chci, aby nějaký člověk znalý práva vysvětlit ostatním členům práva a povinosti při pronajímání chatek a vlastnictví na spoluvlastnickém podílu na nemovitostech, kde jsme se na tom všichni domluvili na minulé schůzi. S pozdravem Petr Novák. Petr Novák 27.06.2018 21:59 Dobrý den, na loňské schůzi si 23 členů odhlasovalo, že chce pozvat právníka na další schůzi v 2018 a proto jsme si pozvali v Našem zastoupení P. JUDr.Miroslava Bláhu, který je schopen Vám zodpovědět práva a povinnosti Našeho spolku, popřípadě zodpoví vaše dotazy, aby nedošlo k dalším konfliktům a tlachání mezi členy spolku, v případě slovnímu napadání, omezování, osočování a obviňování vlastníků chat, tak jako při schůzi v roce 2017. P.JUDr.Miroslav Bláha nám předal Občanský zákoník s názvem Spolek, se vzkazem , ,,Nechť se členové seznámí, připojí a vyjádří k současným stanovám a pomohou dopnit.'' Neboť zjistil, že jsou naše stanovy neúplné a v rozporu se zákonem. Stanovy jsou základ pro Náš spolek a od toho se vše odvíjí. Jednou jsme si to odhlasovali, tak se toho držme. Je to ku prospěchu Vás všech. Zákoník se vzkazem od P.JUDr.Miroslava Bláhy dostanou všichni co ještě nedostali a do Prezenční listiny se podepíší, že převzali, tu odevzdá P.Hlavaty zpět JUDr.Miroslavu Bláhovi. Děkujeme za spolupráci. Vorlová Ivana, Hlavatý Radek 26.06.2018 06:59 Vysvětlení proč jsem se připojila k přítomnosti právník na čl.schůzi, nedostatek času na rozhodnutí či zamítnutí, t.č. jsem vše zvážila a právníka na členské schůzi za svoji osobu NEPOŽADUJI. Byla jsem požádána telefonicky pí.Vorlovou, zda souhlasím s přítomností právníka na členské schůzi s tím, že by nám všem vysvětlil případné dotazy členů a zároveň se mělo probrat znění našich Stanov. Neměla jsem možnost si časově rozmyslet, zda jsem rozhodnuta tyto záležitosti znovu řešit, zvláště když jsem upozornila, že je toto téma již schválené 3/4 většinou členů a tím je tato téma dle mne tabu. Domnívala jsem se, že se na předešlé schůzi hlasovalo o přítomnost právníka s tím, že tento požadavek vznesl p.Pavle, ohledně práva členů k pronajímání chatek, proto jsem chtěla, aby se tato záležitost vyřešila event.právníkem. Ale již jsem dříve zmiňovala, že máme ve Stanovách, že člen, který pronajímá má stejné práva včetně toho, který jsou u něj v pronájmu v návaznosti na používání veřejného prostoru, WC, sprchy atd. Ale domnívám se, aby všichni z nás, kteří máme ač již návštěvy či své blízké na chatkách nebo ti, kteří jsou zde v pronájmu, seznámili tyto s pravidly o udržování pořádku či zavírání vstupních dvířek do areálu atd a to s ohledem na bezpečnost našeho majetku, ale i proto, že na příjezdové silnici řidiči aut, která projíždějí do a z vedlejšího kempu neomezí rychlost a v případě, že by z areálu našeho spolku vyběhlo nějaké děcko, nemuselo by to šťastně dopadnout. V současné době, je na nás všech, ač je o čistotu sociálek obden postaráno i tak i já dbám v případě, že by potřeboval na WC některý z ných vnuků, vždy dbáme na to, aby zůstal záchod v čistotě a to dohledem někoho z nás dospělých. A věřte tomu, že mnoho rodičů či prarodičů toto nedělá. Byla bych moc ráda, abychom si našich chatek užívali ve zdraví, pokud je to jenom možné a tak, jak si každý z nás přeje, někdo, pokud chce ať pronajímá, má na to právo viz. znění ve Stanovách, další ať rybaří či relaxuje dle svého uvážení. Dost bylo hašteření a osočování. Prosím dbejme na to, že máme každý z nás svůj postoj k věci a možná na věci jiný názor, ale využíváme společný prostor v pěkných chatkách, které jsme si pro naši radost vystavěli a bylo by smutné abychom se na sebe mračili, pomlouvali se a vzájemně se netolerovali. Udělejme konečně všem svárům konec. Měli bychom si užívat a žít pro radost a v pohodě se zde scházet. Život přináší mnohdy strasti, utrpení a nemoce a právě i proto konečně mezi nás v Osadě přivítat dobrou pohodu, pochopení, úsměv a dobrou náladu. Děkuji Vám. Nataša Kovářová 25.06.2018 20:24 Reakce na pana Nováka: a co vlastně chcete? Práva a povinnosti všech osadníků jsou uvedeny ve stanovách, které byly schváleny krajským soudem. Uveďte konkrétně, co vám přesně vadí na spolku a výboru. Výbor pracuje zadarmo a zajišťuje celkový chod osady (viz. otevírání, zavírání vody a zajišťování WC proti zamrznutí, ...). Úlovec Martin 25.06.2018 17:54 Dobrý den vážení členové spolku, připojujeme se k diskuzi, kterou vyvolalo pár rádoby chytrých osadníků. Už poněkolikáté opakujeme, že Osada na hrázi vznikla schválením a zapsáním do Obchodníku rejstříku Krajského soudu a byly zároveň schváleny stanovy.Změnit stanovy může 3/4 členů. Schválit převod nemovitosti musí 95% členů.Na Osadu na hrázi byl převeden majetek- společné cesty a sociální zařízení.A každý objekt vlastní 1/27 Osady na hrázi. Dále má Osada na hrázi smlouvu s ČEZEM na poskytnutí dodávky el.energie, s Povodím Ohře máme smlouvu na pronájem pozemku a dodávku pitné vody.Nelze tyto smlouvy převéct na jednotlivé členy. A vůbec nechápeme, že p. Hlavatý po osadě roznáší nějaké návrhy, údajně vypracované právníkem a požaduje od lidí jejich podepsání. Tyto dokumenty jsme odmítli převzít a bylo řečeno, že budou poslány doporučeně. Pro ten zbytek členů otázka : "Potřebujeme na toto právníka ? " Nejvíce nás mrzí, že hromadu keců mají neustále Ti, kteří jen Osadu využívají a neudělají zadarmo nic a neustále napadají Ty, kteří se alespoň snaží tady něco opravit a zlepšit. Znovu všem doporučujeme si přečíst stanovy Osady na hrázi. Beranová Jarmila,Beran Petr 25.06.2018 13:21 Vážení spoluosadníci, vůbec nám nepřijde, že jsou služby právníka zbytečné, ba naopak. Rádi bychom využili služeb jakéhokoliv právníka, aby jste se (pokud budete chtít) seznámili s Vašimi právy a povinnostmi nejen ohledně pronájmů chatek, ale hlavně s Vašimi právy při členství ve spolku, právy a povinnostmi našeho výboru při správě cizího majetku. Na právníka se rádi složíme, přeci jen jde o náš a Váš majetek a spoluvlastnictví na majetku (což právě pochybujeme). Všichni jste na minulé schůzi odsouhlasili, že právní služby potřebujeme a využijeme, tak nevíme proč bychom od toho měli odstupvat. Co se týče stanov, tak jsou velmi strohé a neodpovídají již našim potřebám. Chtěli bychom stanovy upravit. Rádi vše s Vámi prodiskutujeme a o všem můžeme hlasovat na schůzi, kterou bychom chtěli svolat co nejdříve. Některé doplňující body programu schůze včas výboru nahlásíme. S pozdravem Petr Novák, Mgr. Martina Nováková. Petr Novák, Mgr. Martina Nováková 24.06.2018 19:23 Nevidím důvod měnit část Stanov bodu V, část c,d,e . Někteří členové si chatky pořizovali z důvodu relaxace, rybaření, odpočinku jiní si pořizovali chatku z důvodu pronájmu. TIto chatku nenavštěvují tak hojně jako ti, kteří zde mají své přátele a známé, to jejich svobodná vůle, proto ať si každý dělá se svojí chatkou co uzná za vhodné. Proč by nemohla jít někoho návštěva či známí, či ti, kteří jsou zde v podnájmu na WC na sociálku? Jde o to, aby dbal na dodržování čistoty nejen na společných plochách, ale i při použití WC, společných sprch atp, často se stává, že někteří rodiče nedoprovází své děti na sociálku a tak není divu, že byly občas WC znečistěné jak vloni tak i letos, neb není možné, zabezpečit čistotu placeným úklidem i s poctivým úmyslem, když se např. hned po úklidu objeví někdo, kdo způsobí znečistění těchto prostor jenom proto, že nedoprovodí své děti na WC, resp. poté nezkontrolují v jakém stavu WC opustí. Takto se dělo v loňském roce během prázdnin, toto nás čeká i letos. I přes tyto případy, nesouhlasím s tím, aby nebylo umožněno členům, kteří pronajímají aby jim bylo upřeno či zakázáno využívat společné WC atd. Měli by však dát do chatek nějaká upozornění na podmínky, jak se v areálu tito mají chovat, což bývá běžně uváděno v ubytovacích prostorách kempů, penzionů a hotelů apod. Nesouhlasím, ani jsem nehlasovala proto, aby se tyto záležitosti řešily právně, neb jsem znala obsah stávajících Stanov ani nyní nevidím důvod znovu předělávat znění stanov atd. Nataša Kovářová 14.05.2018 22:13 Dobrý den, výbor osady obdržel od paní Bc. Radky Němečkové (zastupce TJ Klínovec) e-mail, že pokud máme i nadále zájem o služby právníka, není problém zaslat jeho cenovou relaci služeb. Vzhledem k tomu, že znovu opakujeme, že stanovy Osady na hrázi byly schváleny a zapsány do Obchodního rejstříku, myslíme si, že platit právníka je zbytečné. Z Vašich diskuzí je zřejmé, že se jedná pouze o právech ubytovaných osob a hlavně o vyloučení pronajímatelů a jejich ubytovaných osob z používání sociálního zařízení. ( stanovy spolku, bod V, část c,d,e). Stanovy spolku dle stávajících stanov může změnit jen ¾ většina všech přítomných členů na členské schůzi a to víme i bez právníka. Návrh členů výboru je následující : Pokud někdo ze členů chce právníka a jeho služby, měl by si toto poradenství zaplatit sám, popř. se domluvit s ostatními členy, kteří toto také žádají. K diskuzi na toto téma využijte stránky osady, aby si příspěvky mohl přečíst každý ze členů. 12.5.2018 S pozdravem výbor osady Beranová Jarmila 13.05.2018 21:00 Dobrý den, výbor osady sděluje všem členům : 1.Do konce měsíce března si všichni připravte svoje rozvody na spuštění vody. 2. Na úklid sociálního zařízení bude docházet uklízečka, cena 1500,-- Kč/měsíčně včetně nákupu úklidových prostředků. Pro uklízečku bude zakoupena varná konvice, aby měla k dispozici teplou vodu. 3.Rekonstrukce původních pánských sprch je hotová, prostory je možné využívat všemi členy jako sklad. Zámek je z původní kuchyňky. Zároveň jsou dokončeny obklady na dámských a pánských WC. 4. Vybouraný materiál, který se nachází před sociálním zařízení je potřeba naložit a odvézt na skládku do pískovny Chbany, popř. do sběrného dvora nebo na jinou skládku. Proplacení dokladu o uložení odpadu předejte k vyúčtování hospodářce spolku. 5. Na elektrické otvírání vrat máme nabídku od p. Rostislava Škrabala, ještě jsme v jednání s dalšími firmami. Až budeme mít všechny cenové nabídky, budeme Vás informovat. Beranová Jarmila 15.03.2018 17:34 V kempu již byla uzavřena voda,odečty vody byly provedeny dne 4.11.2017. Beranová Jarmila 05.11.2017 20:34
Beranová Jarmila   30.05.2019 07:01